Phục hồi chức năng

Phục hồi chức năng

Nhu cầu PHCN của cộng đồng ngày càng gia tăng khi Việt Nam đối mặt già hóa dân số. Phòng PHCN được tài trợ trang thiết bị mới đồng bộ 100% từ Tập đoàn Y tế Kyowakai, Nhật Bản

Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved