• Gói A – Infarix hexa

 

STTVắc xinNước sản xuấtGói 0 - 12 tháng
Phòng bệnhTên vắc xinGói A1Gói A2
1Tiêu chảy do RotavirusRotarixBỉ2 
RotateqMỹ 3
2Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib, bại liệtInfanrix HexaBỉ33
3Vắc xin phòng các bệnh gây ra bởi phế cầuSynflorixBỉ33
 Giá gói (VNĐ)8.176.3008.477.700

 

 

  • Gói B – Hexaxim 

 

STTVắc xinNước sản xuấtGói 0 - 12 tháng
Phòng bệnhTên vắc xinGói B1Gói B2
1Tiêu chảy do RotavirusRotarixBỉ2 
RotateqMỹ 3
2Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib, bại liệtHexaximPháp33
3Vắc xin phòng các bệnh gây ra bởi phế cầuSynflorixBỉ33
 Giá gói (VNĐ)8.176.3008.477.700