Bùi Kim Nguyên

Bùi Kim Nguyên

Học hàm, học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Chuyên khoa Mắt

Kết nối với tôi

  • Email:
  • Phone:
Lịch làm việc
Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved