Đào Đức Tới

Đào Đức Tới

Học hàm, học vị: Thầy thuốc ưu tú - BS chuyên khoa II

Chức vụ: Chuyên khoa Nội Tổng hợp

Kết nối với tôi

  • Email:
  • Phone:
Lịch làm việc

Lịch làm việc chi tiết

Thứ 2: Sáng

Thứ 3: Chiều

Thứ 4: Cả ngày 

Thứ 5: Chiều

Thứ 7: Sáng

Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved