Bùi Thị Bích Tuyền

Bùi Thị Bích Tuyền

Học hàm, học vị: Bác sỹ chuyên khoa I

Chức vụ: Chuyên khoa Mắt

Kết nối với tôi

  • Email:
  • Phone:
Lịch làm việc
Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved