Phạm Hùng Tiến

Phạm Hùng Tiến

Học hàm, học vị: Thạc sĩ - Bác sĩ

Chức vụ: Phó trưởng phòng khám - Chuyên khoa Nội

Kết nối với tôi

  • Email:
  • Phone:
Lịch làm việc
Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved